Zpracování osobních údajů

Zde uvádíme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.
 

Správce osobních údajů – RUITEC s.r.o., Petrovická 857, 59231 Nové Město na Moravě, IČ 06038204, Spisová značka C 99708 vedená u Krajského soudu v Brně

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa sídla/bydliště
 • doručovací adresa
 • IP adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • DIČ
 • historie obchodní komunikace
 • historie servisních případů a komunikace v servisním systému RUITEC s.r.o.

Účel zpracování výše uvedených osobních údajů:

 • naplnění smlouvy vzniklé objednávkou
 • řešení reklamací, poptávek, servisních úkonů
 • evidence splnění této informační povinnosti, případně udělení souhlasu
 • plná funkčnost Vašeho zákaznického účtu v případě vytvořené registrace v našem servisním systému na adrese https://servis.ruitec.cz

Souhlas se zpracováním, který není podmíněn jiným oprávněným zájmem, můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na gdpr@ruitec.cz, nebo dopisu na adresu společnosti RUITEC s.r.o., Petrovická 857, Nové Město na Moravě, PSČ 59231.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout provozovatelům hostingových serverů, přepravcům.

V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování na základě osobních údajů.

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • požadovat po nás omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
 • obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů

Svá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na gdpr@ruitec.cz